Jak být správným vůdcem smečky?

  1. Být klidný za každé situace, to totiž přenese klid a vyrovnanost i na psa.
  2. Dát jasná pravidla, co pes smí a nesmí a ta musí platit vždy a za každé situace.
    Např. pokud nechci, aby pes lezl na gauč, tak ho tam nesmím nikdy vpustit. Ne, že když je u Vás návštěva, tak na gauč nesmí a jinak si tam klidně může ležet….Nebo naopak, když je doma návštěva,tak mu smí dávat jídlo od stolu, je logické, že pak ho bude vyžadovat i od Vás.
  3. Nejdřív pán, potom pes. To je velice důležité cvičit při vcházení do dveří a ze dveří. Nejdřív jde vůdce smečky, pak ho následuje pes. Bude pak jednodušší ho naučit, že venku nemá tahat na vodítku.
  4. Nic není zadarmo To už jsem zmínila výše, nezahlcovat psa různými pamlsky a zbytečným hlazením jen tak zadarmo a když si pro to přijde on. Vaši přízeň si musí zasloužit.
  5. Vůdce smečky začíná a ukončuje veškeré aktivity. Vy rozhodnete, kdy bude pes volně běhat, kdy má jít pomalu u nohy, kam se půjde na vycházce, kdy bude jíst, kdy dostane pohlazení,…

Toto jsou důležité zásady, které vám pomohou při výchově a povedou ke klidnému soužití s Vaším psem.

Důležité je samozřejmě odměňovat jen správné chování a to špatné nějakým vhodným způsobem korigovat, případně potrestat. Jednou z častých chyb je např. pokud se pes něčeho bojí, tak ho majitel hladí a utěšuje, aby se nebál, jenže pes si v té situaci myslí, že ho chválí za to, že se bojí a příště se bude opět bát.

Co se týká trestů, tak mohou být různé a hlavně musí být úměrné velikosti psa. Jedním z trestů a zároveň korekcí špatného chování je trhnutí vodítkem a jasné slovo : NE!
Dále to může být  ukončení aktivity, ignorace psa. Nejsme moc příznivcem fyzických trestů, protože to spíš vypěstuje negativní vztah psa k majiteli.

Každý pes je jiný a tak je potřeba k němu přistupovat individuálně a řešit konkrétní problémy.